logo

logo

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. จังหวัดขอนแก่น

 

                  ติดต่อขอข้อมูลที่ : คุณ ธนภรณ์ ดีมานพ และนางสาวกิติวรรณ คำโมง

86 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000


ข้อมูลติดต่อ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นางธนภรณ์ ดีมานพ

 นางสาวกิติวรรณ คำโมง

 

 

                  ติดต่อขอข้อมูลที่ : คุณ ธนภรณ์ ดีมานพ และนางสาวกิติวรรณ คำโมง

86 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000


ข้อมูลติดต่อ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นางธนภรณ์ ดีมานพ

 นางสาวกิติวรรณ คำโมง

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th