logo

logo

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสอ. จังหวัดสุพรรณบุรี

 


 

           ติดต่อขอข้อมูลที่ คุณบุญช่วย พัฒน์เย็น

  สถานที่ตั้ง 117 หมู่ที่ 1 ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

 ข้อมูลติดต่อ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นายบุญช่วย พัฒน์เย็น

นายกีรติพงษ์ ปัญญาเรือง

นางสาวนุสรา เรืองเพ็ชร

 

 

 


 

           ติดต่อขอข้อมูลที่ คุณบุญช่วย พัฒน์เย็น

  สถานที่ตั้ง 117 หมู่ที่ 1 ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

 ข้อมูลติดต่อ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นายบุญช่วย พัฒน์เย็น

นายกีรติพงษ์ ปัญญาเรือง

นางสาวนุสรา เรืองเพ็ชร

 

 

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th                                                              

  divx movies on-line
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4425, 02-354-3532โทรสาร: 02-354-1537
E-mail: info@dip.go.th